Thursday, May 23, 2024

Drepturile transgender vs. notificarea părinților. California merge în instanță

Acțiune

Susținătorii unei inițiative propuse pentru votul din brumar au vrut ca titlul extrem solemn al măsurii lor să reflecte convingerile lor, un denominatie prep „Protect Kids of California Act”. Dar Atty. Generalul Rob Bonta a văzut lucrurile divers apoi când biroul său a stilat numele pe oricare musai să-l folosească colectorii de semnături: „Restricționează drepturile tinerilor transgender”.

Dintre prevederile sauca, inițiativa în cauză – oricare nu s-a autorizat încă pentru vot – ar cauta școlilor să notifice părinții dacă un puica a primenit identitatea de gen în mod neoficial sau în evidențele școlare, cum ar fi o jur-nal de rol.

Cu un perioada limită de 28 mai pentru depunerea semnăturilor – și 25% din drumul până la real – susținătorii inițiativei musai să folosească descrierea statului, contra oricare spun că le împiedică efortul. Aceștia au dat statul în judecată, susținând că inițiativa a fost „marcată cu un denumire înșelător, mincinos și daunator”. O ascultare este stabilită pentru 19 prier.

Litigiul este careva dintre numeroasele lupte juridice de voluminos contur din războaiele culturale ale educației din California pentru politicile oricare s-au silnic mai stilat în câteva zone roșii, interioare sau rurale. Pe lângă notificarea părinților, activiștii și membrii consiliului școlar conservator au acceptat restricții privind cărțile bibliotecii și curriculum-ul. Administrația Newsom și aliații săi – inclusiv procurorul obstesc și departamentul de educație de publica – au renunțat belicos. Numaidecat, părțile opuse se confruntă în sălile de judecată, cu implicații a lati pentru politicile școlare de publica și locale.

„Există întrebări de lungă durată contra oricare este rolul școlii versus oricare este rolul părinților și acesta este adevărat în ceea ce privește notificarea părinților, dar este adevărat și în ceea ce privește curriculum-ul, cum ar fi educația sexuală, de chip, sau vorbirea contra probleme LGBT. în odaie de clasă”, a spus Morgan Polikoff, belfer la Școala de Educație Rossier din USC.

Pe lângă procesul judecatoresc cu aspect la numele buletinului de vot, partizanii s-au dus viceversa în instanță pentru politicile de notatie parentală aprobate la etaj cladire – sau pentru necesitate acestora.

Susținătorii cred că părinții au dreptul elementar de a fi implicați în toate aspectele vieții copiilor lor, în suigeneris în chestiuni atât de importante prep identificarea de gen. Mai latime, susținătorii speră să dinamizeze o bază de vot republicană și conservatoare, în același rodul-pamantului, atrăgând alegătorii centriști, în suigeneris părinții, pentru victoriile electorale pe viitorime.

Oficialii democrați susțin că politicile generale de notatie a părinților încalcă confidențialitatea studenților și drepturile civile consacrate în legea statului și în codul educațional și că ieșirea aproximativ universală a elevilor transgender la părinți i-ar a aseza pe unii copii în cursa periculos.

Districtele școlare Chino Valley și Temecula, ambele conduse de consilii conservatoare, sunt trimise în judecată pentru a-și a ridica politicile de notatie a părinților. În Escondido și Chico, totuși, conservatorii sunt cei oricare au intentat litigiile împotriva politicilor de publica și locale pe oricare le consideră excesiv liberale și limpede imorale – pronunțându-se oblu protectori ai intereselor pe perioada prelung ale studenților pe oricare îi consideră că sunt în cursa de a fi atrași într-un transgender. mod de animatie.

Alte districte școlare din sudul Californiei în oricare se desfășoară asemenea de probleme au inclus Orange Unified și Placentia-Yorba Linda Unified în Orange County și Murrieta Valley Unified în Riverside County. Un montare analog s-a desfășurat în Rocklin Unified și Dry Creek Joint Elementary, la miazanoapte de Sacramento, și Anderson Union High School Caza din California de Sever.

General, aceste sisteme școlare reprezintă o mică grupare din cele dupa 1.000 din California, temei pentru oricare o inițiativă la etaj de publica oricare să le implanteze valorile în constituția statului ar a se cadea compune un fotoconductibilitate atât de voluminos.

Ce este într-un denominatie?

Bătăliile judecătorești privind numele și descrierile măsurilor de vot au loc ciclic, legea impunând ca procurorul obstesc să aplice un denumire echidistant. Cel puțin 10 procese au solicitat modificări ale descrierilor a jumătate de duzină de măsuri de vot prezentate alegătorilor în brumar 2020.

În cazul măsurii propuse de vot referitoare la tinerii transgender, susținătorii obiectează nu grabnic la titlul lui Bonta, ci și la un prescurtat al inițiativei contra oricare ei susțin în documentele instanței că este „inexat, categoric argumentat și daunator”. Ei au spus că un denumire oricare contine „protecția studenților” ar a se cadea tenta alegătorii. Careva oricare se concentrează pe limitarea drepturilor unui caciula s-ar a se cadea să nu.

Măsura ar prohibi, de intocmai, tratamentul doctoresc sau intervenția chirurgicală pentru copii pentru a a ataca disforia de gen – suferință cauzată apoi când sexul biologic al unei persoane nu se potrivește cu identitatea de gen a acelei persoane. De intocmai, ar prohibi studenților transgender născuți ca bărbați biologici să participe la sporturi pentru fete, inclusiv la etaj de aptitudine. Și ar șterge un cod de educație oricare a da elevilor să participe la sporturi „placid de sexul menționat în fișele elevului”.

Numele curent, Restricționează drepturile tinerilor transgenderi, a îngreunat obținerea de semnături și atragerea donatorilor să plătească pentru colectarea semnăturilor, a fatis principalul susținător Jonathan Zachreson, oricare musai să colecteze 546.651 de semnături din voturile înregistrate. El a spus că este în mod judicios încrezător că măsura se va a numi.

„Vorbind cu voluntarii noștri, ne-am dat ogod că a avere un lovire defavorabil”, a spus Zachreson.

Într-o declarație, procuratura generală și-a apărat titlul și rezumatul: „Ne luăm în solemnel această raspundere și ne susținem titlul și rezumatul pentru această măsură. Cu toate acestea, nu putem analiza contra litigiile aflate în interval.”

Dintre apărătorii limbajului procurorului obstesc se numără părintele și fostul belfer Kristi Hirst, liderul Our Schools USA, oricare are sediul în Chino și a încercat să contracareze activiștii de dreapta.

„Oamenii oricare urlă după „drepturi parentale” încearcă să le ia drepturile copiilor mei în rodul-pamantului ce îmi spun cum să-i cresc”, a spus Hirst.

Valea Chino, un exact entuziasmat

Chino Valley Unified este în centrul litigiilor legate de tipic sa de notatie a părinților, oricare s-a ostas cu un parere condus de Bonta. Într-o hotărâre preliminară, judecătorul Curții Superioare din Județul San Bernardino, Michael A. Sachs, a fatis că tipic este discriminatorie, deoarece vizează în mod suigeneris studenții oricare se identifică ca transgender.

Conform acestuia, de chip, părinții urmau să fie anunțați cu aspect la fiecare recurs a unui discipol „de a aplica nume mic oricare nu se aliniază cu sexul sau genul biologic al elevului enumerate în certificatul de naștere al elevului sau în alte documente oficiale”. Aceleași reguli de notatie se aplică și pentru utilizarea băilor sau participarea la fotbal; sportul cu manusi.

Sachs a scriitura în hotărârea sa din carindar că aceste institui „la fața lor discriminează pe criterii de sex”. În California, persoanele transgender sunt o clasă protejată împotriva căreia discriminarea nu este permisă. Judecătorul a remarcat că un student heterosexual oricare dorea să folosească un alt denominatie nu va fi preaplecat politicii.

În mart, Valea Chino Consiliul Educației a revazut tipic, extinzând-o la toți studenții. Nimerit politicii revizuite, dacă fiecare student „cauta o schimbare a înregistrărilor sauca oficiale sau neoficiale, părinții/tutorii vor fi notificați pentru a se a increde că părinții/tutorii sunt informați și implicați în toate aspectele educației copilului lor”.

Cu alte cuvinte, dacă un student heterosexual pe denominatie William a stabili subit că dori să se numească Robert, părinții lui vor fi anunțați.

Regulile de notatie revizuite se aplică unui număr potențial voluminos de situații, oricare necesită o alertă pentru părinți ori de câte ori copilul lor „participă la activități extracurriculare și cocurriculare sponsorizate de școală sau la echipe(e) grabnic sau cât mai curând poate.”

De chip, dacă un puica se alătură unui club, părinților li se va a cuvanta. Randuiala, dacă este respectată, va ține administratorii ocupați cu multe notificări către părinți, dintre oricare câteva s-ar a se raporta la studenții transgender, scopul inițial al politicii.

„Randuiala actualizată menține cerința inițială a districtului ca administratorii școlii să notifice părinții în perioada de trei zile dacă copilul lor solicită modificări ale înregistrărilor lor oficiale sau neoficiale, dar a anulat limbajul din politică oricare cauta personalului să notifice părinții apoi când un discipol solicită să folosească facilități sau nume mic oricare diferă de sexul lor la naștere”, propriu Liberty Justice Center, o firmă cu contur național oricare a oferit asistență juridică pro bono și a ocrotit la elaborarea unei strategii juridice pentru Chino Valley și districtele cu consilii școlare similare.

Există o ascultare pentru stabilirea unei date de judecată la începutul lunii mai.

Hotărâre diferită în Temecula

Randuiala de notatie a părinților aprobată de Consiliul de Educație Temecula a fost în esență aceeași cu versiunea originală din Chino Valley. Și Temecula a fost dat în judecată, nu de publica, ci de sindicatul cladire al profesorilor, profesorii individuali, elevii și părinții.

Dar în iest caz, județul Riverside Judecătorul de la Curtea Superioară Eric Keen nu a împiedicat intrarea în barbatie a politicii. El a concluzionat, cel puțin prejudicial, că regulile se aplicau în mod seaman tuturor studenților și erau „neutre în funcție de gen”.

Iest parere susține, de intocmai, că majoritatea consiliului de administrație este ostilă față de subiectele și studenții LGBTQ+ – invocând refuzul consiliului de a a primi un curriculum acceptat de publica pentru școlile primare, oricare includea o scurtă deplasare opțională în categorie a patra contra fostul prevegheu al județului San Francisco, Harvey Milk, intaiul din publica. legal stilat neacoperit gay.

O amendă amenințată de guvernatorul Gavin Newsom a concret consiliul să aprobe a planifica, oricare fusese recomandată de profesori și administratori și era în raport cu standardele de învățare de publica.

Chestiune nu s-a terminare. Consiliul de administrație a votat pentru a a se coltosi această lecție de categorie a patra contra mișcările pentru drepturile civile din California la sfârșitul anului, pentru a a plati rodul-pamantului să găsească un „curriculum nimerit vârstei” oricare ar a se cadea fi înlocuit cu „subiecte sexuale de cultivare”.

Lecția în cauză contine paragrafe oricare observă că persoanele și grupurile LGBTQ+ au luptat pentru drepturile civile, inclusiv dreptul de a se căsători, dar nu are nicio discuție contra sex.

Iest haine condus de profesori Temecula încearcă, de intocmai, să răstoarne tipic districtuală de a restricționa predarea teoriei rasiale critice, oricare examinează măsura în oricare inegalitatea rasială și rasismul au fost integrate sistemic în instituțiile americane.

Teoria rasei critice a fost un alt exact de foc al războiului cultural în întreaga națiune. Inventar Temecula de concepte interzise întruchipează afirmații conservatoare comune, inclusiv că profesorii folosesc teoria rasei critice pentru a-i realiza pe elevii a inalbi să se simtă vinovați că sunt a inalbi. Mulți experți în educație consideră că această definire a modului în oricare profesorii s-au prins de subiectul rasei este inexactă și incompletă.

Amanda Mangaser Savage, un avocat al firmei Asistenta Counsel, oricare urmărește litigiul împotriva districtului școlar Temecula, a spus că nu cunoaște niciun alt aparat școlar din California implicat în litigii cu aspect la teoria rasei critice.

Avocații oricare au intentat dosarul pregătesc un ajutor la hotărârea instanței.

Urmeaza

Într-un parere oricare implică districtul școlar Escondido din județul San Diego, un judecător a emis o hotărâre preliminară oricare le a da a doi profesori să renunțe la o politică de confidențialitate a elevilor din comitat, dându-le profesorilor libertatea de a nota părinții contra o deviere a identității de gen a copilului lor. Cazul este în perin-dare.

În Chico, un părinte a absent un parere pentru daune din prilej districtului școlar oricare nu a informat-o contra problemele de unitate de gen ale copilului ei. Sentința este atacată cu ajutor.

Restricțiile cărților ar a se cadea fi, de intocmai, îndreptate către litigii, în suigeneris în a straluci unei noi legi de publica oricare limitează interdicțiile și cenzura, propriu avocaților de ambele părți. Până asasi, Chino Valley ar a se cadea fi singurul comitat școlar din California oricare a acceptat o politică oricare a da părinților să semnaleze cărți oricare conțin „conținut nerusinat din exact de fantasma fizic respectat necorespunzator pentru studenți”, ceea ce ar declanșa eliminarea imediată a cărții până când materie va fi decisă printr-un parere solemn. ascultare publică.

Conservatorii spun că scopul lor este de a anula materialele sexuale explicite și profane din bibliotecile școlare, în suigeneris la nivelurile inferioare. Oponenții descriu aceste eforturi ca grupare a unei campanii pentru a a supune credințele religioase conservatoare în școli și pentru a realiza ca elevii LGBTQ+ și poveștile lor invizibile în comunitatea școlară.

O strategie legală folosită de activiștii conservatori a fost să trimită cereri de înregistrări publice către sistemele școlare – pentru a căuta institui și practici la oricare se opun.

O profesoară de la Glendale s-a confruntat cu o amenințare cu moartea după ce înregistrările obținute în iest mod au propriu că ar fi zdravan afișa studenților un clip contra mândria gay.

Los Angeles Unified, al doilea cel mai voluminos aparat școlar al națiunii, realiza obiectul unui parere pentru că nu a predat înregistrările publice în intervalul de rodul-pamantului silnic de datina.

Grupul Centrul pentru Libertatea Americană a spus că, începând cu 2022, a solicitat documente legate de teoria rasei critice, ideologia transgender și marxism, prep și „anumite înregistrări financiare” legate de fondurile de ajutorinta pentru COVID „pentru a a plati părinților o mai bună perspectivă despre a ceea ce oficialii școlii LAUSD. își învață copiii.”

„Aproximativ doi ani mai târziu, LAUSD nu ne-a oferit aproximativ maruntis”, a fatis organizația. „Iest lucrare este secret.”

Un purtător de cuvânt al districtului școlar a spus că districtul nu va compune niciun talc cu aspect la iest neintelegere în așteptare.

Citeşte mai mult

Stiri în tendințe