Thursday, May 23, 2024

Cum ar putea afacerea de familie să ducă soluții la provocările de azi în materie de durabilitate

Acțiune

În iest an, accentul medial al Forumului Economicos Universal a fost obligatie imperativă de „refacere a încrederii”. Cred că întreprinderile musai să facă un pas pentru a a reinalta încrederea și a receptiona conducerea pentru a inventa soluții la provocările de sustenabilitate de astăzi. Cu toate acestea, este necesară o reformă pentru a a muta atenția întreprinderilor contra a a se face organizații cu tinta productiv.

În economia noastră bazată pe ofertă, accentul pus pe forta s-a asezare de la bazat pe piață, servind piața, la o pristipeala de marketing înrobită de materialism. Această schimbatura a văzut companiile maximizând profiturile valorificând inconștient lăcomia și lacomie de lux a umanității.

Modelul oricare a pricinui beneficii unor câțiva selecționați în detrimentul majorității a exacerbat diferențele de bogăție și a întărit o psihologie a puterii individuale spre bunăstării colective – un chip izolator și dualist de tip tu sau eu. Odată cu lăcomia și ignoranța oricare conduc activitățile economice, morala și moralitatea au scăzut. Această forță de ratiune a slăbit relațiile din întreaga țesătură socială și amenință imediat sustenabilitatea întregii vieți.

Rolul afacerilor de stirpe în nouar eră

Afacerea de stirpe are un tinta încorporat, deoarece prioritizează succesiunea, valoarea și moștenirea.

Afacerea de stirpe are mai zdravan comanda spre viitorului său decât marile corporații. Acționarii investitori finali ai conglomeratelor sunt adeseori distanțați de negot prin straturi de administratori de fonduri, ai căror acționari sau părți interesate pot fi încă un alt materie, ceea ce le realiza delicat să se gândească la investiții pe capat mare. Rentabilitatea investiției este folosită ca măsurătoare a succesului și aceasta modelează comportamentul afacerilor. În consecință, companiile se concentrează în mod genuin pe maximizarea profitului cu orizonturi pe capat mai marginit.

Întreprinderile de stirpe, pe de altă fragment, în deosebit întreprinderile de stirpe cu mai multe generații, sunt poziționate să conducă reforme în afaceri și să navigheze pe iest sector plurilateral. Aceștia acordă protie succesiunii, valorii și moștenirii, oricare sunt în mod inerent concepte pe capat mare legate nemijlocit de viitorul firmei. Cu toate acestea, pe măsură ce mai multe întreprinderi de stirpe au fost consolidate în corporații, multe au adoptat perspective de investiții pe capat mai marginit gestionate prin birouri de stirpe.

În minune acestei tendințe, întreprinderile de stirpe încă au un izbire evocator spre activităților economice globale, deoarece contribuie la pregiur 70% din economia globală.

În nouar eră, întreprinderile de stirpe pot a dura o moștenire colectivă prin cooperatie și co-crearea de soluții oricare beneficiază umanitatea, promovează bunăstarea și promovează o pristipeala înfloritoare. Ei musai să inițieze reforme în afaceri, să readucă morala și moralitatea în prim-planul deciziilor corporative și să catalizeze schimbarea în economia de piață.

Administrarea practicilor etice și durabile

În iest ipostaza, întreprinderile de stirpe corabier ca entități economice în poziție ideală pentru a a carmui în administrarea practicilor etice și durabile. Moștenirea și protecția averii au documentat zdravan masura strategia și deciziile afacerii de stirpe, oricare decurg din combinația unică de stirpe și afaceri – abordarea relațională. Întreprinderile de stirpe sunt motivate și organizate să urmărească obiective orientate contra moștenire, permițându-le să prioritizeze practicile durabile și profitabilitatea pe capat mare față de profiturile financiare imediate.

Prin continuare, întreprinderile de stirpe sunt în mod inerent mai aliniate cu o abordare responsabilă și conștientă a pieței, concentrându-se pe păstrarea și îmbunătățirea bunăstării generațiilor viitoare, creând în același masura bogăție. Ei întruchipează administrația, văzând afacerea lor nu oarecum ca un mediu pentru un tinta, ci ca pe o moștenire oricare musai hrănită și transmisă din generație în generație.

Familia este intaiul loc în oricare învățăm ce este iubirea și cum să o cultivăm și să o exprimăm. Este împletită în mod genuin cu afacerile de stirpe, promovând o psihologie oricare încurajează o cultură a îngrijirii și a responsabilității, oricare încurajează practicile incluzive, durabile din picatura de ochi ecologic și responsabile din picatura de ochi sociabil.

Succesul afacerilor de stirpe apartine în geros măsură de menținerea unei delicate coerențe sistemice cu trei roluri: family office servește bunăstării familiei, afacerea de stirpe servește bunăstării societății, iar filantropia familiei servește bunăstării umanității. Această calitate adăugată constantă la stil are un izbire adevarat spre societății și ține familia unită printr-un tinta și beneficii comune.

Mijlociu, Prietenos și Carmuire pentru Ciocnire

Bogăția căreia îi lipsește un tinta selectionat probabil ademeni la consecințe negative, cum ar fi diviziunea, ignoranța și asasi conflictul. Remediul pentru aceasta este cela de a încorpora scopul în bogăție. Prin continuare, apartine de stirpe să decidă cum dorește să-și influențeze compania pentru a-și direcționa averea pentru a îmbunătăți viața lor și a comunității în comun. Aceștia ar cuveni să îmbrățișeze gândirea pe capat mare și să susțină mediul, practicile sociale și de guvernanță (ESG) și investițiile de izbire pentru a a pricinui morala și moralitatea în afaceri înapoi în economia de piață.

Există o silnicie din ce în ce mai geros spre întreprinderilor, din sectorul exoteric și particular, pentru a da avantaj de valoarea și relevanța lor în anturaj. O amenințare la mehtup ordinii societății a saltat tatuaj de întrebare cu peisaj la morala afacerilor, evoluțiile tehnologice au ridicat transparența practicilor de afaceri nesustenabile, iar societatea le ia la sarcină.

În perioada contemporană, afacerile de stirpe dețin o moștenire colectivă asemănătoare cu cea a umanității, întruchipând semnificația existențială. Astăzi, mâna invizibilă din cadrul sistemului de piață liberă întoarce în mod genuin ordinea în stil prin reglementările ESG și direcționează investițiile pentru izbire și binefacere. Adam Smith a raspandit iest materie cu zdravan masura în urmă în cartea sa Teoria sentimentelor moraleoricare solicită un camata particularnic vizionar.

Este autoritar ca întreprinderile de stirpe să îmbrățișeze gândirea pe capat mare, să susțină practicile ESG și să facă investiții de izbire pentru a pierde în folosire schimbări pozitive în moralitatea afacerilor în economia de piață. Această schimbatura este esențială pentru a a interverti contractul sociabil curgator condus de lăcomie către vreunul condus de iubit și grijă.

Cest paragraf a fost văzut pentru prima de asigurare dată pe Forumul Economicos Universal.

Pentru mai multe impotriva cele mai recente lecturi de afaceri, faceți chicotire aoace.

Citeşte mai mult

Stiri în tendințe